Meniu

Grąžinimas / Garantinis aptarnavimas

 • Gavę netinkamos kokybės prekę, turite teisę ją grąžinti per 14 d.d. nuo gavimo dienos. Šiuo atveju, netinkamos kokybės prekė yra pakeičiama į kokybišką prekę arba grąžinami sumokėti pinigai. 
 • Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame ją pakeisti tinkamos kokybės preke arba grąžinti sumokėtus pinigus (pažymime, jog klientas turi turėti pirkimą įrodantį dokumentą).
 • Vadovaujantis LR Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. birželio mėn. 11 d. nutarimu Nr. 697, 17.4 punktu, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai yra negrąžinami.
 • Individualaus dizaino pakuotės (prekės) pagamintos pagal pirkėjo užsakymą arba užsakytos pagal spec. užsakymą, kurios pardavėjas nesandeliuoja, yra negrąžinamos, nebent prekės yra pažeistos ar neatitinka tarp pirkėjo ir pardavėjo sutartų reikalavimų. 
 • Grąžinimo atveju, siuntimo išlaidos yra padengiamos pirkėjo sąskaita.
 • Grąžinant prekę ar siunčiant į garantinį aptarnavimą, siuntinį privaloma supakuoti pagal siuntų pakavimo reikalavimus. Už netinkamai įpakuotos siuntos pažeidimus atsakingas pirkėjas (siuntėjas).
 • Saugaus įpakavimo reikalavimus rasite čia.

 • Vežimėlio priedams: stogeliams, užklotams, apsaugoms, krepšiams ir kitoms medžiagoms  suteikiama 3 mėnesių garantija. 
 • Prekės arba jų priedai yra remontuojami arba keičiami į analogiškus, jei techninės priežiūros centras nustatė, kad gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės.
 • Pakeistos arba sutaisytos prekės ar jo priedo garantija nepratęsiama ir garantinis laikotarpis neatnaujinamas.
 • Garantija negalioja: 
 • Visoms natūraliai nusidėvinčioms dalims.
 • Jei prekė buvo naudojamasi nesilaikant vartotojo instrukcijoje numatytų sąlygų.
 • Jei prekė buvo remontuotas asmenų, neturinčių tam gamintojo įgaliojimų.
 • Jei prekės gedimas atsirado dėl korozijos ar oksidacijos, kaip drėgmės,nešvarumų  ar skysčių poveikio; aukštos ar žemos temperatūros, mechaninio ar cheminio poveikio.
 • Gedimo priežastis ir atitikimas garantinėms sąlygoms nustatomi ne prekės priėmimo vietoje, bet tik techninės priežiūros centre.
 • Aptikus prekės žymius tūkumus, privaloma pranešti apie visus vienu metu per 5 kalendorines dienas nuo įsigyjimo, techninės priežiūros centrui raštu, elektroniniu paštu.
 • Siuvimo, užtrauktukų keitimo, estetinės prekės korekcijos darbai neatliekami.
 • Garantinis remontas bus atliktas, jei garantijos laikotarpyje pateiksite galiojančią (aiškiai, be taisymų užpildytą) pardavėjo išduotą Garantijos kortelę.
 • Techninio priežiūros centro adresas: Kaunas, Naujadvario g. 20. Tel.+37060257221, +37064040556       elektonionis paštas: info@kiddime.lt. Garantinis remontas atliekamas nuo 5 iki 30 dienų. Remontuojant vežimėlį, pirkėjas pats pristato į pardavėjo nurodytą vietą arba į tech. priežiūros centrą. 
 • Prekė remontui turi būti palikta  švari.
 • Detalesnė informacija apie garantinį aptarnavimą rasite pirkimo metu išduotame garantiniame dokumente.
 • Garantinis dokumentas pakartotinai nėra išduodamas. 

 • Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų, per 14 d. atsisakyti internetu sudarytos sutarties, išskyrus CK 228-10 str. 2 p. nustatytas išimtis. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 d. grąžina vartotojui visas sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, tačiau vartotojas padengia prekių grąžinimo išlaidas. Pardavėjas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų, kol prekės negrąžintos verslininkui. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepakitusios komplektacijos, nes už prekės vertės sumažėjimą  atsako vartotojas.
 • Prekėms suteikiama 24 m. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą).
 • Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

  Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.